Error processing SSI file

Chào mừng đến với Trung Tâm Đa Văn Hóa Thông Tin của Chủ Quyền First American

Bán một bất động sản tại Mỹ dường như là một quá trình phức tạp, trừ khi người mua bán hiểu được điều sẽ diễn ra, điều sẽ được đòi hỏi, và tại sao nó lại là cần thiết.  Mục đích của chúng tôi tại công ty Chủ Quyền First American, qua trang mạng này và qua những người làm việc chuyên nghiệp trong công ty của chúng tôi, là cung cấp những dữ kiện quan trọng một cách dễ hiểu và súc tích.

Vì thế, nếu quý vị đang tìm kiếm dữ kiện về mua hoặc bán bất động sản, đang muốn hiểu biết về tầm quan trọng và giá trị của bảo hiểm về chủ quyền, hoặc đơn giản chỉ muốn biết bao quát một qui trình bảo chứng từ đầu cho đến lúc kết thúc - Công Ty Chủ Quyền First American sẳn sàng giúp quý vị.


 

Để xem thư viện video của chúng tôi, xin vui lòng nhấn vào đây.

Find a Local Office

CostsFirst™

Một công cụ trên mạng để tính các chi phí đóng hồ sơ cho hầu hết các loại giao dịch. Dùng công cụ này bạn có thể email, in ra hoặc lưu lại bảng ước tính bằng 6 ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, và tiếng Anh.
Hãy Đăng Ký Ngay Hôm Nay!

Comprehensive
Calculator

Một công cụ trên mạng để có được ước tính các chi phí đóng hồ sơ bao gồm phí bảo hiểm chủ quyền, lệ phí thị thực, phí lưu hồ sơ và thuế chuyển nhượng.
Bắt Đầu Dùng Máy tính
Error processing SSI file
First American Title Insurance Company makes no express or implied warranty respecting the information presented and assumes no responsibility for errors or omissions.
First American, the eagle logo, and First American Title are registered trademarks or trademarks of First American Financial Corporation and/or its affiliates.