Error processing SSI file

Chi Phí Bảo Hiểm Quyền Sở Hữu

Tổng Quát

Nếu quý vị đã từng mua một hợp đồng bảo hiểm y tế hay ô tô, thì những khả năng đó là, quý vị biết về việc bao trả bảo hiểm truyền thống sẽ hoạt động như thế nào: quý vị sẽ trả phí bảo hiểm của mình và công ty bảo hiểm sẽ đảm nhận trách nhiệm tài chính về các rủi ro đối với ô tô hay sức khỏe của quý vị. Rõ ràng là các mức giá của quý vị sẽ được điều chỉnh theo mức độ “rủi ro” mà quý vị gặp phải với vai trò là khách hàng

Các loại bảo hiểm này sẽ đánh giá rủi ro tổn thất trong tương lai như là tai nạn xe hơi, các vấn đề sức khỏe và tai nạn không may khác. Bảo hiểm quyền sở hữu ngược lại sẽ giúp loại trừ rủi ro – rủi ro mất mát hay ảnh hưởng không tốt tới các quyền sở hữu nhà khác nhau do các vấn đề hiện có với chủ quyền tài sản. Khi đó hợp đồng bảo hiểm sẽ cung cấp sự bồi thường tài chính dựa trên bất kỳ trong số các sai hỏng mà có thể được phát hiện này.


 

Giảm Thiểu Rủi Ro

Để loại bỏ được rủi ro một cách thích hợp, quy trình ban hành một hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu bao gồm nghiên cứu kỹ lưỡng về các hồ sơ công khai và các giấy tờ tòa án để đánh giá và loại bỏ bất kỳ “vấn đề uẩn khúc” nào hay các vấn đề về chủ quyền tài sản.

Đòi bồi thường thiệt hại

Vì theo thống kê, chỉ có tỷ lệ phần trăm nhỏ các yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại bảo hiểm quyền sở hữu được nộp hàng năm, nên có thể khó khăn cho người mua nhà đánh giá được giá trị của việc mình mua. Tuy nhiên, số lượng thấp về các yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại thực sự minh họa tính hiệu quả của các nhà cung cấp bảo hiểm quyền sở hữu trong việc xác định và giảm thiểu rủi ro. Trên thực tế, một lượng lớn phí bảo hiểm được thanh toán cho một hợp đồng bảo hiểm sẽ dùng để trang trải việc đi lại nhiều cần để nghiên cứu kỹ lưỡng về chủ quyền tài sản đó. Theo Hiệp Hội Quyền Sở Hữu Đất Đai Hoa Kỳ, tỷ lệ chi phí thông thường cho một công ty bảo hiểm quyền sở hữu là 90% , so với 30% cho một công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn.

Lệ Phí

Vì đó là một ngành được điều tiết cao, nên các loại hình và chi phí hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu sẽ khác nhau theo từng bang.  Quý vị có thể kiểm tra với Cơ Quan Bảo Hiểm tiểu bang của quý vị để có thêm thông tin về các quy tắc định giá. Thông thường, mỗi giá hợp đồng bảo hiểm được dựa trên khoản tiền mua nhà (đối với hợp đồng bảo hiểm của chủ nhà) hoặc tổng số điền cho vay (đối với hợp đồng bảo hiểm khoản vay).

Phạm Vi Bao Trả

Ngoài ra, không giống với các loại bảo hiểm khác, việc mua một hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu của chủ nhà là sự kiện một lần; không có phí bảo hiểm trong tương lai cho việc thanh toán miễn sao quý vị hoặc người thừa kế của quý vị còn giữ quyền lợi đối với tài sản đó.  Điều này nghĩa là, khoản phí này thường được thanh toán khi quý vị mua tài sản đó, sẽ bảo vệ cho quý vị và gia đình quý vị vô hạn định miễn là quý vị còn nắm giữ quyền lợi đối với tài sản đó.

Nghĩa là, nếu quý vị tái huy động vốn (refinance) cho ngôi nhà của mình, thì bên cho vay của quý vị sẽ có thể yêu cầu quý vị phải mua một hợp đồng bảo hiểm khoản vay mới, vì loại bảo hiểm này sẽ chỉ bảo vệ tổ chức cho vay trong thời hạn cho vay. Tuy nhiên, hợp đồng bảo hiểm của người sở hữu của quý vị sẽ vẫn có hiệu lực.

Lựa Chọn

Mặc dù các chuyên viên địa ốc thường ảnh hưởng đến lựa chọn hãng bảo hiểm, nhưng với tư cách là khách hàng quý vị có quyền quyết định hãng cung cấp bảo hiểm của chính mình. Một chút nghiên cứu nhằm xác định xem công ty nào sẽ thích hợp nhất với các nhu cầu của quý vị là một điều có lợi.

Find a Local Office

CostsFirst™

Một công cụ trên mạng để tính các chi phí đóng hồ sơ cho hầu hết các loại giao dịch. Dùng công cụ này bạn có thể email, in ra hoặc lưu lại bảng ước tính bằng 6 ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, và tiếng Anh.
Hãy Đăng Ký Ngay Hôm Nay!

Comprehensive
Calculator

Một công cụ trên mạng để có được ước tính các chi phí đóng hồ sơ bao gồm phí bảo hiểm chủ quyền, lệ phí thị thực, phí lưu hồ sơ và thuế chuyển nhượng.
Bắt Đầu Dùng Máy tính
Error processing SSI file
First American Title Insurance Company makes no express or implied warranty respecting the information presented and assumes no responsibility for errors or omissions.
First American, the eagle logo, and First American Title are registered trademarks or trademarks of First American Financial Corporation and/or its affiliates.