Error processing SSI file

Bảo Chứng Là Gì?

Tổng Quan

Sau khi đề nghị mua nhà hoặc bất động sản khác của quý vị được người bán chấp nhận, giao dịch của quý vị chuyển vô "bảo chứng."

"Bảo chứng" là thuật ngữ mô tả bên thứ ba trung lập quản lý nguồn vốn, chứng từ và nhiệm vụ cụ thể cho việc đóng giao dịch (hoặc thanh toán, như thường được biết đến), như được nêu trong thỏa thuận mua bất động sản hoặc hợp đồng bán. Mục đích của bảo chứng là để tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch bằng cách quản lý giải ngân nguồn vốn và chứng từ.

Những Người Tham Gia Quan Trọng

Theo tập quán địa phương, người mua hoặc người bán tham gia vào giao dịch sẽ chọn nhà cung cấp bảo chứng, mặc dù họ thường dựa vào chuyên viên địa ốc để đưa ra quyết định này. Nhà cung cấp này có thể là công ty bảo chứng, nhân viên về quyền sở hữu hoặc luật sư về bảo chứng/quyền sở hữu, tùy thuộc vào nhiều yếu tố cần cân nhắc, bao gồm cả vị trí địa lý của giao dịch.

Vai Trò

Nhà cung cấp bảo chứng có thể có nhiệm vụ sắp xếp và/hoặc theo dõi các yêu cầu và điều kiện được nêu trong hợp đồng mua. Những điều này có thể bao gồm kiểm tra nhà, mua bảo hiểm nhà, hoàn tất việc sửa chữa đã thương lượng và các yêu cầu về vay mượn tiền.

Quy Trình

Sau khi tất cả điều kiện giao dịch được thỏa mãn, bao gồm cả việc thực hiện tất cả các chứng từ cần thiết để hoàn tất giao dịch, công ty bảo chứng sẽ giải ngân nguồn vốn cho người bán và những bên khác, tất cả theo thỏa thuận mua.

Chi Phí

Chi phí của dịch vụ bảo chứng được người mua hoặc người bán trả được xác định theo tập quán địa phương, điều kiện thị trường, hoặc thỏa thuận hợp đồng được thực hiện trong phạm vi đề nghị mua.

"Đóng"

Sau khi tất cả các công việc được mô tả trong thỏa thuận mua bán đã được hoàn thành và nguồn vốn thích hợp được giải ngân, giao dịch hoàn thành và đóng bảo chứng.

Ước Tính Khoản Vay

Công Bố Đóng Hồ Sơ

Find a Local Office

CostsFirst™

Một công cụ trên mạng để tính các chi phí đóng hồ sơ cho hầu hết các loại giao dịch. Dùng công cụ này bạn có thể email, in ra hoặc lưu lại bảng ước tính bằng 6 ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, và tiếng Anh.
Hãy Đăng Ký Ngay Hôm Nay!

Comprehensive
Calculator

Một công cụ trên mạng để có được ước tính các chi phí đóng hồ sơ bao gồm phí bảo hiểm chủ quyền, lệ phí thị thực, phí lưu hồ sơ và thuế chuyển nhượng.
Bắt Đầu Dùng Máy tính
Error processing SSI file
First American Title Insurance Company makes no express or implied warranty respecting the information presented and assumes no responsibility for errors or omissions.
First American, the eagle logo, and First American Title are registered trademarks or trademarks of First American Financial Corporation and/or its affiliates.