Lịch Sử Bảo Hiểm Quyền Sở Hữu

Việc mua nhà có thể là khoản đầu tư lớn nhất mà một người tiêu dùng thực hiện trong cả đời mình; đó cũng có thể là việc kinh doanh thông thường của một công ty đầu tư có quy mô lớn. Dù là theo cách nào, thì phần không thể tách rời của giao dịch đó chính là đánh giá và phòng chống rủi ro – cả hai điều này đều được nói đến hay giải quyết bằng việc mua bảo hiểm quyền sở hữu

Các Vấn Đề Từng Tồn Tại

Trước khi có tổ chức bảo hiểm quyền sở hữu, việc mua bất động sản tại Hoa Kỳ là một đầu tư thật rủi ro hơn nhiều. Trong một giao dịch bất động sản, luật sư soạn thảo giấy chuyển nhượng tài sản sẽ thiết lập các quyền sở hữu đối với ngôi nhà dựa trên kết quả tìm kiếm hồ sơ công khai hoặc các bản trính yếu về bất động sản khác. Quyền sở hữu nhất thiết phải không còn liên quan đến bất kỳ quyền cầm giữ, quyền lợi hoặc các trở ngại nào khác trước khi chuyển bất động sản cho người mua mới hoặc cho vay dựa vào bất động sản; tuy nhiên, vì có ít nguồn lực và không có sự hỗ trợ về bảo hiểm, nguy cơ mất bất động sản đó do các vấn đề chưa được giải quyết vẫn là rất lớn. Ngoài ra, nếu một vấn đề chưa được giải quyết gây ra rắc rối, bên vay hoặc bên cho vay bị thiệt hại sẽ phải chứng minh sơ suất pháp lý để thu hồi được tiền bồi thường thiệt thại từ luật sư soạn thảo giấy chuyển nhượng tài sản vì lỗi của luật sư, việc này có thể rất khó khăn.

Watson v. Muirhead

Mặc dù đến nay luật mới bảo vệ việc mua đất trên khắp Hoa Kỳ (cũng như các khu vực khác trên toàn cầu), nhưng việc thi hành bảo hiểm quyền sở hữu đã bắt đầu từ sau khi có quy định của Tòa Án Tối Cao Pennsylvania vào năm 1868. Trường hợp, Watson v. Muirhead, 57 Pa. 161, đã giải quyết vấn đề quyền sở hữu đối với bất động sản đã mua sau khi “bản trích yếu về quyền sở hữu,” hay việc tìm kiếm hồ sơ về quyền sở hữu, được thực hiện. Trong quá trình nghiên cứu của mình, luật sư soạn thảo giấy chuyển nhượng tài sản thực hiện giao dịch đã phát hiện ra quyền cầm giữ đối với quyền sở hữu, mà sau đó ông đã chuyển đến cho một luật sư khác để xin ý kiến pháp lý. Luật sư kia tư vấn rằng phán quyết trên thực tế không phải là quyền cầm giữ hợp lệ. Với sự đảm bảo này, luật sư soạn thảo giấy chuyển nhượng tài sản và người mua đã hoàn thành giao dịch.

Không lâu sau đó, bất động sản đã bị bán theo yêu cầu bán của Cảnh Sát Trưởng để trả hết quyền cầm giữ, việc này trên thực tế là hợp pháp.

Tòa án phán quyết rằng quyền cầm giữ, và cả yêu cầu bán của Cảnh Sát Trưởng, thực sự hợp pháp và luật sư soạn thảo giấy chuyển nhượng tài sản liên quan đến giao dịch không có trách nhiệm đối với thông tin sai vì tiêu chuẩn pháp định là “sơ suất,” hoặc không thể hành động một cách thận trọng. Vì luật sư soạn thảo giấy chuyển nhượng tài sản đã dựa vào ý kiến của một luật sư khác cho rằng quyền cầm giữ là không hợp lệ, nên luật sư soạn thảo giấy chuyển nhượng tài sản đã có sự thận trọng thích đáng — ngay cả khi ông ấy đã nhầm.

Công Ty Bảo Hiểm Quyền Sở Hữu Đầu Tiên

Phán quyết và thiệt hại kéo theo đối với người mua, sau đó đã khiến cho một nhóm luật sư soạn thảo giấy chuyển nhượng tài sản của Philadelphia tìm ra cách bảo vệ những người mua bất động sản vô tội. Năm 1876, nhóm này thành lập công ty bảo hiểm quyền sở hữu đầu tiên, có mục đích là bảo vệ “người mua bất động sản và các khoản thế chấp không bị thiệt hại do thiếu sót về quyền sở hữu, quyền cầm giữ và và các trở ngại,” và thêm vào đó, “thông qua các cơ sở này, việc chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán bất động sản có thể được thực hiện nhanh chóng hơn và an toàn hơn so với từ trước đến nay.”

Không lâu sau đó, các công ty bảo hiểm quyền sở hữu dần được thành lập tại các khu nội đô lớn khác trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm thành phố New York, Chicago, Minneapolis, San Francisco và Los Angeles.

Sự Ra Đời của Công Ty First American

Năm 1889, chỉ hơn 20 năm sau khi bảo hiểm quyền sở hữu ra đời tại Hoa Kỳ, Công Ty Orange County Title Company đã được thành lập; là tiền thân đầu tiên của Công Ty Bảo Hiểm Quyền Sở Hữu First American Title Insurance Company.

Sự Ra Đời của Công Ty First American