Bảo vệ các giao dịch bất động sản của bạn

Mua, bán nhà là một hoạt động hứng thú, nhưng nó có thể đi cùng với những cạm bẫy mà khách hàng không ngờ đến. Hãy lưu ý rằng những kẻ lừa đảo mạng có thể âm mưu để đánh cắp thông tin cá nhân và tiền của bạn.

Khi mua nhà, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho ngân hàng cho vay tiền và/hoặc đại lý thanh toán hoặc ký quỹ của bạn. Thông tin này có thể bao gồm số an sinh xã hội, số tài khoản ngân hàng và số tài khoản tín dụng. Rất có thể những kẻ lừa đảo sẽ cố ăn cắp thông tin cá nhân và thậm chí cả tiền của bạn thông qua quá trình giao dịch bất động sản.

5 lời khuyên để bảo vệ bản thân bạn

  1. Luôn kiểm tra cẩn thận địa chỉ email mà bạn nhận được các thông tin về giao dịch của mình từ đại lý bất động sản, nhân viên ký quỹ hoặc đại lý thanh toán để xác minh địa chỉ đó là chính xác. Nếu một email có vẻ đáng ngờ, hãy thông báo cho đại lý bất động sản của bạn ngay lập tức.
  2. Gọi điện thoại thay vì gửi email. Sử dụng số điện thoại trên trang web chính thức của công ty hoặc danh thiếp. Đừng tin vào số điện thoại có trong email.
  3. Hãy nghi ngờ về các thay đổi được yêu cầu về chỉ dẫn chuyển khoản. Thông thường, các công ty bất động sản hoặc ký quỹ của bạn không bao giờ yêu cầu thay đổi các thông tin vào phút chót.
  4. Xác nhận tài khoản trước khi gửi. Yêu cầu ngân hàng của bạn xác minh thông tin tài khoản trước khi gửi chuyển khoản. Các giao dịch của First American sẽ luôn gửi tới "First American Trust, FSB.”
  5. Xác minh tiền ngay lập tức. Gọi cho công ty bất động sản hoặc ký quỹ của bạn để xác minh số tiền đã được chuyển tới.