Quy Trình Tra Cứu Quyền Sở Hữu

Khi quý vị nhận được chìa khóa cho căn nhà mới của mình, quý vị có thể đã có ý tưởng về công việc để đi đến kết thúc một giao dịch thành công. Tuy nhiên, rất ít chủ nhân mới biết được nỗ lực liên quan đến việc tra cứu và bảo lãnh phát hành một hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu – một phần trong việc kết thúc giao dịch có thể chứng minh tính vô giá trong tương lai.

Quy Trình Tra Cứu Quyền Sở Hữu

Hãy xem video này để hiểu bảo hiểm quyền sở hữu sẽ bảo vệ căn nhà của bạn như thế nào.

Xem thư viện video của chúng tôi

Việc tra cứu quyền sở hữu chuyên sâu thường bao gồm việc kiểm tra kỹ lưỡng các hồ sơ công khai. Việc này có thể khó khăn vì, phụ thuộc vào phạm vi quyền hạn pháp lý, quyền cầm giữ vật thế chấp và các phán quyết về căn nhà có thể được lưu hồ sơ theo nhiều cách – theo tên của người mua, tên của chủ sở hữu, địa chỉ đường phố, số lô đất, v.v... Nhiều công ty về quyền sở hữu hiện nay đã tạo ra các phương pháp mang tính toàn diện và có hệ thống để thực hiện các việc tra cứu này, tạo ra các cơ sở dữ liệu lớn về dữ liệu có bảng chú dẫn nhất quán tạo thuận lợi cho việc tra cứu quyền sở hữu nhanh hơn và dễ dàng hơn. Các “nhà máy quyền sở hữu” này, hoặc các kho lưu trữ dữ liệu công khai được tổ chức thống nhất có quy mô lớn, giúp hoàn thành các tra cứu quyền sở hữu nhanh hơn và giúp đảm bảo tính chính xác.

Kết Quả Tìm Kiếm

Tuy nhiên, các nhà tra cứu quyền sở hữu không chỉ phát hiện ra quyền nắm giữ vật thế chấp và các phán quyết. Một cuộc tìm kiếm quyền sở hữu công phu sẽ bao gồm cả thông tin về các khoản cầm cố, kết quả đánh giá về đường phố và hệ thống thoát nước, các khoản thuế, và vô số vấn đề khác có thể làm hỏng một giao dịch có cơ sở hợp lý.

Ví dụ, một nhà tra cứu quyền sở hữu có thể kiểm tra một bất động sản và không tìm thấy phán quyết hay quyền nắm giữ vật thế chấp nào, mà lại phát hiện ra các hạn chế đặc biệt về xây dựng mà người mua không biết được. Hoặc việc tra cứu quyền sở hữu có thể khám phá ra các quyền đi qua hay sử dụng đất của người khác được thiết lập từ trước, như hệ thống thoát nước hoặc hệ thống điện. Một nhà tra cứu quyền sở hữu có thể tìm thấy một phần nào đó của căn nhà xâm phạm lên đất của hàng xóm, cảnh báo về những vấn đề rắc rối về quyền sở hữu có thể xảy ra trong tương lai.

Nhà Mới Xây

Ngay cả đối với một căn nhà mới xây, việc tra cứu quyền sở hữu cũng có thể khá tốn thời gian. Dù công trình thực tế đang được xem xét có thể mới, nhưng phần đất mà công trình được xây trên đó có khả năng đã được chuyển qua tay vô số lần trước khi công trình mới được xây, làm cho các vấn đề rắc rối về quyền sở hữu có khả năng xảy ra trong tương lai. Ngoài ra, và đối với một căn nhà mới xây nói riêng, không có đảm bảo nào cho rằng các nhà thầu phụ và/hoặc các nhà cung cấp vật liệu chưa đưa ra quyền cầm giữ vật thế chấp đối với căn nhà cho các khoản nợ chưa thanh toán.

Hậu Trường

Những công việc đằng sau việc phát hành một hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu hiếm khi được người mua hoặc người bán căn nhà nhìn thấy. Các chuyên gia về quyền sở hữu làm việc để loại bỏ bất kỳ “sự mập mờ” nào (các phán quyết, quyền địa dịch, quyền nắm giữ vật thế chấp, v.v...) trước khi phát hành hợp đồng để giảm rủi ro tài chính của mình trong việc bảo hiểm cho quyền sở hữu. Khi khó có thể làm rõ sự mập mờ hoặc sự mập mờ đó đủ quan trọng để đặt ra câu hỏi về sự khôn ngoan trong việc tiếp tục hoàn thành giao dịch, công ty quyền sở hữu sẽ báo cho người đi mua nhà biết được điều này.

An Tâm

Dữ liệu được thu thập thông qua việc tra cứu quyền sở hữu không chỉ mang lại cho người mua sự an tâm về căn nhà mà họ định mua, mà còn giúp giảm mức độ rủi ro về các vấn đề về quyền sở hữu phát sinh trong tương lai. Điều này biến hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu thành một khoản đầu tư có giá trị đối với việc bảo vệ một khoản đầu tư thậm chí còn lớn hơn — là căn nhà của quý vị.