Chính sách về Quyền riêng tư

Cập nhật Lần cuối: Ngày 1 tháng 12 năm 2022

Chính sách Quyền riêng tư này ("Chính sách") mô tả cách First American Financial Corporation, các công ty con và các chi nhánh của First American Financial Corporation (gọi chung là "First American", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") thu thập, sử dụng, lưu giữ và chia sẻ thông tin của quý vị khi: (1) khi quý vị truy cập hoặc sử dụng các trang web, ứng dụng di động, ứng dụng trên nền tảng web hoặc các nền tảng kỹ thuật số khác của chúng tôi nơi Chính sách này được đăng tải ("Trang web"); (2) khi quý vị sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi ("Dịch vụ"); (3) khi quý vị liên lạc với chúng tôi theo bất kỳ cách nào, bao gồm qua email, gặp trực tiếp, điện thoại hoặc phương thức liên lạc khác ("Thông tin liên lạc"); và (4) khi chúng tôi có được thông tin về quý vị từ các bên thứ ba, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác kinh doanh và các cơ quan chính phủ ("Bên thứ ba").

Chính sách này áp dụng tại bất kỳ nơi nào nó được đăng tải. Trong trường hợp một công ty con hoặc chi nhánh của First American có các thông lệ về quyền riêng tư khác, thì đơn vị đó sẽ đăng tuyên bố về quyền riêng tư của riêng họ nếu áp dụng.

Thực hành Thông tin

Nếu quý vị là cư dân California, hãy bấm click here để biết cụ thể về cách chúng tôi thu thập, sử dụng, lưu giữ và chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị.

Chúng tôi Thu thập Loại Thông tin nào về Quý vị?

Tùy thuộc vào cách quý vị tương tác với Trang web và Dịch vụ của chúng tôi, bản chất Thông tin liên lạc của quý vị và bản chất tương tác của chúng tôi với Bên Thứ ba, chúng tôi có thể thu thập thông tin sau từ và về quý vị:

 • Thông tin định danh trực tiếp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin định danh trực tuyến duy nhất, tên, bí danh, tên người dùng công khai trên mạng xã hội, địa chỉ IP, tên người dùng và mật khẩu, địa chỉ bưu chính và/hoặc địa chỉ e-mail, tên tài khoản và/hoặc số tài khoản, số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe, số hộ chiếu và/hoặc số định danh quốc gia của quý vị.
 • Thông tin định danh liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở ngày sinh, số thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, thông tin tài chính, số hợp đồng bảo hiểm và/hoặc thông tin về biển số xe.
 • Đặc điểm thân thể, bao gồm các đặc điểm được bảo vệ theo pháp luật liên bang và tiểu bang như độ tuổi, giới tính, chủng tộc và sắc tộc.
 • Thông tin thương mại, bao gồm hồ sơ về sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, có được hoặc được cân nhắc, lịch sử và xu hướng mua sắm và tiêu dùng khác.
 • Thông tin sinh trắc, chẳng hạn như dấu vân tay.
 • Thông tin về hoạt động trên Internet hay mạng điện tử khác, với các Trang web, Ứng dụng và các cuộc trao đổi của chúng tôi, bao gồm loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, loại thiết bị, thông tin vận hành, nhà mạng di động, thời gian phản hồi của trang và lỗi tải xuống.
 • Dữ liệu vị trí địa lý, chẳng hạn như mã bưu chính và múi giờ của quý vị.
 • Thông tin âm thanh, điện tử, hình ảnh và nhiệt, bao gồm các bản ghi âm điện thoại, bản ghi các cuộc trao đổi điện tử, cảnh quay camera an ninh từ các cơ sở áp dụng của First American và số liệu ghi nhiệt độ.
 • Thông tin liên quan đến nghề nghiệp hoặc việc làm, chẳng hạn như lịch sử công việc, tiền lương và trình độ học vấn của quý vị.

Chúng tôi Thu thập Thông tin của Quý vị Như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin của quý vị theo ba cách:

Trực tiếp từ quý vị khi quý vị truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, Trang web hay Sản phẩm của chúng tôi, hoặc khi quý vị giao tiếp với chúng tôi bằng bất cứ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Thông tin quý vị cung cấp bằng cách điền vào các biểu mẫu trực tiếp hoặc điện tử qua Ứng dụng và/hoặc Trang web của chúng tôi, bao gồm thông tin được cung cấp tại thời điểm đăng ký bất cứ Sản phẩm hay sự kiện nào, đăng tài liệu hay yêu cầu cung cấp thêm dịch vụ hoặc thông tin;
 • Thông tin quý vị cung cấp khi truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi;
 • Thông tin quý vị cung cấp khi tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi hay chương trình khuyến mãi do chúng tôi tài trợ hoặc tổ chức;
 • Thông tin quý vị cung cấp khi báo cáo sự cố về Ứng dụng hay Trang web của chúng tôi;
 • Bản ghi và bản sao thư từ của quý vị (ví dụ: địa chỉ email) nếu quý vị liên hệ với chúng tôi;
 • Câu trả lời của quý vị trong các cuộc khảo sát mà chúng tôi có thể yêu cầu quý vị thực hiện;
 • Thông tin thi tiết về các giao dịch quý vị thực hiện thông qua Ứng dụng, Trang web của chúng tôi và việc chúng tôi thực hiện các đơn đặt hàng của quý vị; và
 • Truy vấn tìm kiếm của quý vị trên Trang web.

Tự động khi quý vị truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng, Trang web hay Sản phẩm của chúng tôi, hoặc khi quý vị giao tiếp với chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Thông tin chi tiết về các lần quý vị truy cập Trang web và Ứng dụng, bao gồm dữ liệu lưu lượng truy cập, dữ liệu vị trí, nhật ký và các dữ liệu liên lạc khác;
 • Thông tin về máy tính và thiết bị di động của quý vị cũng như về kết nối Internet, bao gồm địa chỉ IP, hệ điều hành và loại trình duyệt của quý vị; và
 • Tương tác với email, bao gồm thông tin về thao tác mở, điều hướng và nhấp chuột.

Từ các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu nhằm mục đích nhận dữ liệu thống kê về hoạt động của quý vị trên Trang web và Ứng dụng của chúng tôi;
 • Mạng truyền thông xã hội nhằm mục đích thu thập một số thông tin hồ sơ và hoạt động trên mạng xã hội của quý vị, bao gồm tên hiển thị trên màn hình, ảnh hồ sơ, thông tin liên hệ, danh sách liên hệ và ảnh hồ sơ của người dùng liên hệ của quý vị, thông qua nền tảng truyền thông xã hội;
 • Nhà cung cấp dịch vụ Bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà cung cấp dịch vụ Internet, dịch vụ phòng chống lừa đảo và các đối tác liên quan; và
 • Các nguồn thông tin công khai, bao gồm cơ quan và ban ngành của chính phủ địa phương, tiểu bang và liên bang, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quý vị sử dụng Trang web và Ứng dụng, đồng thời cung cấp Sản phẩm của chúng tôi cho quý vị.

Chúng tôi Sử dụng Thông tin của Quý vị Như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin nêu trong phần What Type of Information Do We Collect About You cho nhiều mục đích công việc và thương mại khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Cung cấp Ứng dụng và Trang web cho quý vị;
 • Cung cấp Sản phẩm quý vị đã yêu cầu;
 • Thực hiện giao dịch quý vị đã yêu cầu hoặc đáp ứng hợp đồng của quý vị;
 • Xử lý yêu cầu bồi thường;
 • Lập và quản lý tài khoản của quý vị;
 • Vận hành Ứng dụng và Trang web, bao gồm quản lý truy cập, xử lý thanh toán, quản trị Ứng dụng và/hoặc Trang web, hoạt động nội bộ, xử lý sự cố, phân tích dữ liệu, thử nghiệm, nghiên cứu và cho mục đích thống kê;
 • Trả lời các yêu cầu, phản hồi hay thắc mắc của quý vị;
 • Tuân thủ luật pháp, quy định và các yêu cầu pháp lý khác;
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành có liên quan và chính sách của chúng tôi;
 • Bảo vệ và thực thi các quyền của quý vị và quyền của những người dùng khác trước hoạt động bất hợp pháp, bao gồm đánh cắp danh tính và lừa đảo;
 • Bảo vệ và thực thi các quyền của tập thể chúng tôi phát sinh theo bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết giữa First American và quý vị hay bất kỳ bên thứ ba nào khác
 • Bảo vệ tính toàn vẹn và duy trì tính bảo mật của Ứng dụng, Trang web và Sản phẩm của chúng tôi;
 • Vận hành, đánh giá và cải tiến hoạt động kinh doanh của chúng tôi; và
 • Cung cấp cho quý vị thông tin và nội dung quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi, từ chúng tôi hay các công ty liên kết, mà quý vị có thể quan tâm.
 • Cung cấp nội dung phù hợp với sở thích của quý vị và cách quý vị sử dụng Ứng dụng và/hoặc Trang web;
 • Trình bày nội dung theo cách được tối ưu hóa cho thiết bị của quý vị;
 • Đo lường và phân tích hiệu quả của Ứng dụng, Trang web và Sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho quý vị.

Chúng tôi Chia sẻ Thông tin của Quý vị Như thế nào?

Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của quý vị. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đề cập trong phần What Type of Information Do We Collect About You với các bên khác cho nhiều mục đích công việc và thương mại khác nhau, bao gồm:

 • Khi có sự chấp thuận của quý vị. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin của quý vị khi có sự chấp thuận của quý vị. Chúng tôi có thể xin chấp thuận của quý vị bằng văn bản; trực tuyến qua hình thức đồng ý "nhấp chuột"; khi quý vị chấp nhận các điều khoản sử dụng trên Ứng dụng hoặc Trang web của chúng tôi; bằng miệng, trực tiếp hoặc qua điện thoại; hoặc bằng các phương tiện khác.
 • Trong quá trình giao dịch kinh doanh. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin của quý vị trong quá trình giao dịch kinh doanh của công ty, chẳng hạn như sáp nhập hoặc mua lại, liên doanh, tái cấu trúc công ty, cấp vốn hoặc bán tài sản của công ty, hay trong trường hợp khó có khả năng xảy ra là mất khả năng thanh toán, phá sản hay bị tiếp quản, trong đó thông tin như vậy có thể được chuyển cho bên thứ ba như một tài sản kinh doanh của giao dịch.
 • Cho các bên thứ ba không liên kết. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin của quý vị với một số bên thứ ba nhất định để tạo điều kiện cho quý vị truy cập và sử dụng Trang web, Ứng dụng và Sản phẩm của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nhà cung cấp dịch vụ Internet, mạng quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu, tổ chức chính phủ, hệ điều hành và nền tảng, mạng truyền thông xã hội và các nhà cung cấp dịch vụ có cung cấp dịch vụ cho chúng tôi (ví dụ: xử lý thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, thanh toán, vận chuyển, sửa chữa, dịch vụ khách hàng, kiểm toán, tiếp thị, gỡ rối để xác định và sửa chữa các lỗi làm ảnh hưởng đến chức năng dự kiến hiện có trên Trang web, Ứng dụng của chúng tôi hoặc Sản phẩm và/hoặc bảo vệ trước hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hay bất hợp pháp).
 • Cho các công ty con và công ty liên kết. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin của quý vị với các công ty con và công ty liên kết của First American để tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việc sử dụng Ứng dụng, Trang web và Sản phẩm của quý vị và để đảm bảo hoạt động trơn tru và nhất quán của First American bằng cách xác định và sửa chữa các lỗi cản trở tính năng dự kiến và bảo vệ trước hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hay bất hợp pháp.
 • Phục vụ thủ tục tố tụng và bảo vệ trước pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin của quý vị để đáp ứng điều luật, quy định, thủ tục tố tụng, yêu cầu của chính phủ hoặc khi chúng tôi thực sự tin rằng việc truy cập, sử dụng, bảo quản hoặc tiết lộ thông tin đó là cần thiết một cách hợp lý để:
  • Thực thi hoặc áp dụng các thỏa thuận hoặc bắt đầu bán, hoàn trả, lập hóa đơn và thu tiền Sản phẩm;
  • Bảo vệ các quyền hoặc lợi ích, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc của người khác;
  • Liên quan đến các khiếu nại, tranh chấp hoặc kiện tụng – tại tòa án hoặc nơi khác;
  • Bảo vệ người dùng Ứng dụng, Trang web và Sản phẩm của chúng tôi và các nhà mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác trước hành vi sử dụng hoặc đăng ký dịch vụ mang tính lừa đảo, lạm dụng hoặc bất hợp pháp; và
  • o Hỗ trợ tiến hành hoặc xác minh tính toán phù hợp về thuế, phí hay các nghĩa vụ khác phải nộp chính quyền địa phương, tiểu bang hoặc liên bang.

Ứng dụng và Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web và dịch vụ của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng các liên kết này được cung cấp để đảm bảo tính thuận tiện và khả năng cung cấp thông tin cho quý vị, đồng thời các trang web và dịch vụ có thể hoạt động độc lập với chúng tôi và có chính sách hoặc thông báo về quyền riêng tư riêng mà quý vị đặc biệt nên xem kỹ. Thông báo về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng cho Ứng dụng và Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với chính sách hay hoạt động của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bên thứ ba Theo dõi/Không theo dõi

Trang web và Ứng dụng của chúng tôi đôi khi có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị, theo thời gian và trên các Trang web và Ứng dụng khác nhau của chúng tôi. Khi quý vị sử dụng Trang web và Ứng dụng của chúng tôi, bên thứ ba cũng có thể thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của quý vị, theo thời gian và trên các trang web Internet, dịch vụ điện toán đám mây hay trực tuyến, ứng dụng trực tuyến hoặc ứng dụng di động khác nhau. Một số trình duyệt hỗ trợ tính năng "Không theo dõi", nhằm mục đích báo với các trang web rằng quý vị không muốn bị theo dõi trên các trang web khác nhau mà quý vị truy cập. Hiện tại, Trang web của chúng tôi không thay đổi cách chúng hoạt động khi phát hiện thấy tính năng "Không theo dõi" hay dấu hiệu tương tự.

Tích hợp Truyền thông Xã hội

Tùy từng thời điểm, Ứng dụng, Trang web và/hoặc Sản phẩm của chúng tôi có thể chứa các đường liên kết đến và từ các nền tảng truyền thông xã hội. Quý vị có thể chọn kết nối với chúng tôi thông qua nền tảng truyền thông xã hội như Facebook hoặc Twitter. Khi quý vị làm như vậy, chúng tôi có thể thu thập thông tin bổ sung từ hoặc về quý vị, chẳng hạn như tên hiển thị trên màn hình, ảnh hồ sơ, thông tin liên hệ, danh sách liên hệ và ảnh hồ sơ của người dùng liên hệ của quý vị, thông qua nền tảng truyền thông xã hội. Xin lưu ý rằng các nền tảng truyền thông xã hội cũng có thể thu thập thông tin từ quý vị. Chúng tôi không có quyền kiểm soát hoạt động thu thập, sử dụng và chia sẻ của các nền tảng truyền thông xã hội. Do đó, quý vị nên xem kỹ chính sách và hoạt động sử dụng và tiết lộ của họ, bao gồm biện pháp thực tiễn về bảo mật dữ liệu, trước khi sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội.

Chúng tôi Lưu trữ và Bảo vệ Thông tin của Quý vị Như thế nào?

Mặc dù không có hệ thống nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin của quý vị, chúng tôi thực hiện tất cả các bước đi hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo thông tin của quý vị được bảo vệ theo tất cả các điều luật và quy định hiện hành, phù hợp với tính chất nhạy cảm của thông tin đó.

Chúng tôi Giữ Thông tin Cá nhân của Quý vị trong Bao lâu?

Chúng tôi giữ thông tin của quý vị khi còn cần thiết, phù hợp với mục đích mà thông tin đó được thu thập, nhu cầu kinh doanh cũng như các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi. Nếu chúng tôi xử lý thông tin của quý vị, chúng tôi sẽ làm vậy theo cách bảo mật và phù hợp với tính chất của thông tin được xử lý.

Cookie và Công nghệ Liên quan

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sử dụng cookie (trình duyệt và flash), beacon, thẻ pixel, tập lệnh và các công nghệ tương tự khác để hỗ trợ chức năng của Ứng dụng, Trang web và Sản phẩm của chúng tôi. Cookie là một mẩu thông tin chứa trong một tệp văn bản rất nhỏ được lưu trữ trong trình duyệt Internet hoặc ở nơi khác trên ổ cứng của quý vị. Cookie được chuyển từ Trang web và Ứng dụng của chúng tôi sang máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của quý vị và cho phép chúng tôi nhận dạng thiết bị của quý vị bất cứ khi nào quý vị quay lại Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi. Những công nghệ này mang lại trải nghiệm tốt hơn khi quý vị sử dụng Ứng dụng, Trang web và Sản phẩm của chúng tôi, đồng thời cho phép chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng phần mềm phân tích, chẳng hạn như Google Analytics và các phần mềm khác, để giúp hiểu rõ hơn về cách Ứng dụng và Trang web của chúng tôi hoạt động trên (các) thiết bị của quý vị và nhằm mục đích phân tích khác. Để tìm hiểu thêm về cách Google sử dụng dữ liệu khi quý vị sử dụng Ứng dụng và Trang web của chúng tôi, hãy xem phầnCách Google sử dụng dữ liệu khi quý vị sử dụng trang web hoặc ứng dụng của đối tác của chúng tôi(opens in a new tab/window). Quý vị có thể chọn không tham gia Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung cho trình duyệt chọn không tham gia của Google tại đây https://tools.google.com/dlpage/gaoptout(opens in a new tab/window).

Dưới đây là tổng quan về các loại cookie và công nghệ liên quan mà chúng tôi triển khai và lựa chọn cho quý vị.

Cookie Trình duyệt. Cookie trình duyệt là một tệp tin nhỏ được đặt trên ổ cứng máy tính của quý vị. Sau đó, cookie sẽ giao tiếp với máy chủ của chúng tôi hoặc của các công ty khác mà chúng tôi cho phép để thu thập dữ liệu cho chúng tôi, đồng thời cho phép nhận dạng máy tính cá nhân của quý vị. Quý vị có thể sử dụng các công cụ có sẵn trên máy tính hoặc (các) thiết bị khác để cài đặt cho trình duyệt của quý vị từ chối hoặc vô hiệu hóa tất cả hoặc một số cookie trình duyệt, hoặc cảnh báo quý vị khi cookie đang được thiết lập. Tuy nhiên, nếu từ chối hoặc vô hiệu hóa tất cả cookie trình duyệt, quý vị có thể không truy cập được một số phần hay sử dụng một số tính năng hay chức năng của Ứng dụng và Trang web của chúng tôi. Trừ trường hợp quý vị đã điều chỉnh chế độ cài đặt trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie, chúng tôi có thể sử dụng cookie khi quý vị điều hướng trình duyệt của mình tới Ứng dụng và Trang web của chúng tôi.

Beacon. Trang web và e-mail của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ, gọi là beacon (hay còn được gọi là bọ web, clear GIF, thẻ pixel và GIF đơn pixel), chẳng hạn sẽ cho phép chúng tôi đếm số người dùng đã truy cập các trang đó hoặc đã mở một e-mail và phục vụ mục đích thống kê số liệu liên quan đến trang web khác. Beacon trong chiến dịch marketing qua thư điện tử cho phép chúng tôi theo dõi phản hồi của quý vị và mối quan tâm của quý vị đối với nội dung, dịch vụ và trang web của chúng tôi. Quý vị cũng có thể sử dụng công cụ trong thiết bị của mình để tắt các công nghệ này.

Công nghệ của Bên thứ ba. Các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác quảng cáo và mạng quảng cáo của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie và beacon để thu thập và chia sẻ thông tin về hoạt động của quý vị cả trên Trang web và Ứng dụng của chúng tôi cũng như trên các trang web và ứng dụng khác. Ngoài ra, các bên thứ ba không liên kết với chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về quý vị, bao gồm theo dõi lịch sử duyệt web của quý vị, khi quý vị sử dụng Ứng dụng và Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với hoạt động thu thập của bên thứ ba này. Nếu muốn hạn chế hoạt động thu thập thông tin của bên thứ ba, quý vị có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình hoặc cài đặt các tiện ích cài sẵn (plug-in) và tiện ích bổ trợ (add-in).

Lựa chọn của Quý vị. Quý vị có thể muốn hạn chế việc sử dụng cookie hoặc chặn hoàn toàn hoạt động thiết lập chúng. Hầu hết trình duyệt đều có cách kiểm soát hành vi của cookie, chẳng hạn như khoảng thời gian chúng được lưu trữ. Nếu quý vị tắt cookie, xin lưu ý rằng một số tính năng trên Trang web của chúng tôi có thể hoạt động không chính xác. Để tìm hiểu thêm về cách quản lý và xóa cookie, hãy truy cập vào www.aboutcookies.org. Để biết thêm chi tiết về lựa chọn của quý vị liên quan tới việc sử dụng hoạt động duyệt web vào mục đích quảng cáo dựa trên mối quan tâm, quý vị có thể truy cập các trang web sau:

Lựa chọn của Quý vị

Chúng tôi cung cấp cho quý vị khả năng thực hiện các kiểm soát và lựa chọn nhất định liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu trữ và chia sẻ thông tin của quý vị. Đối với cư dân California, vui lòng nhấn vào đây để hiểu cách thực hiện các quyền của mình.

 • Quyền cải chính. Bất kể quý vị sống ở đâu, quý vị có thể gửi yêu cầu chúng tôi cải chính hoặc cập nhật thông tin chúng tôi có về quý vị.
 • Quyền thay đổi Lựa chọn. Bất kể sống ở đâu, quý vị có thể thay đổi lựa chọn đăng ký, nhận bản tin và cảnh báo.
 • Quyền hủy Đăng ký Nhận tin Marketing và Quảng cáo từ First American. Bất kể quý vị sống ở đâu, quý vị đều có thể chọn nhận hoặc không nhận thông tin marketing và quảng cáo của chúng tôi. Hãy nhấp vào đây (opens in a new tab/window) để gửi yêu cầu hủy đăng ký.
 • Quyền kiểm soát Quảng cáo và Theo dõi Trực tuyến. Bất kể quý vị sống ở đâu, quý vị đều có quyền kiểm soát cách thông tin của quý vị được theo dõi trực tuyến. Để tìm hiểu thêm về những quyền này, hãy xem phần Cookie và Công nghệ Liên quan.
 • Quyền được không Phân biệt Đối xử. Quý vị có quyền thực hiện các quyền của mình theo phần không phân biệt đối xử này. First American sẽ không phân biệt đối xử với quý vị dưới bất kỳ hình thức nào, nếu quý vị chọn thực hiện các quyền của mình theo phần này.

Quyền và Tiết lộ theo Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California

Những tiết lộ sau đây được thực hiện theo Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California, như được sửa đổi bởi Đạo luật về Quyền riêng tư của California và các quy định thực thi của đạo luật này ("CCPA").

Các định nghĩa CCPA có liên quan

Thuật ngữ Định nghĩa
Thông tin cá nhân Thông tin xác định, liên quan đến, mô tả, có khả năng hợp lý được liên kết với hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với quý vị hoặc hộ gia đình của quý vị.
Thông tin cá nhân nhạy cảm Số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe, thẻ căn cước tiểu bang, số hộ chiếu, thông tin đăng nhập tài khoản và mật khẩu, tài khoản tài chính và mật khẩu, số thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng và mã truy cập, thông tin định vị địa lý chính xác, chủng tộc, nguồn gốc dân tộc, niềm tin tôn giáo hoặc tín ngưỡng, tư cách thành viên công đoàn, nội dung thư từ, email hoặc tin nhắn của quý vị ngoài những thông tin liên lạc với chúng tôi, dữ liệu di truyền, thông tin sinh trắc học, thông tin sức khỏe và thông tin liên quan đến đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của quý vị.
Bán, kinh doanh Bán, cho thuê, phát hành, tiết lộ, phổ biến, cung cấp, chuyển nhượng hoặc giao tiếp theo cách khác bằng miệng, bằng văn bản hoặc các phương tiện khác thông tin cá nhân của quý vị cho bên thứ ba để lấy tiền hoặc các khoản có giá trị khác.

Thông báo về việc Thu thập

Dưới đây là bản tóm tắt các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ và về quý vị trong mười hai tháng trước ngày Chính sách Quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối. Phần mô tả này cũng bao gồm thông tin về: (1) lý do tại sao thông tin được thu thập và sử dụng; (2) liệu thông tin có được “bán” hoặc “chia sẻ” cho bên thứ ba hay không; (3) liệu thông tin có được tiết lộ cho bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hay không; (4) liệu thông tin có bao gồm “thông tin cá nhân nhạy cảm” hay không; (5) và mô tả về khoảng thời gian chúng tôi có thể lưu giữ thông tin của quý vị.

Danh mục Thông tin Cá nhân:

 • Mã định danh (Bao gồm Thông tin Cá nhân Nhạy cảm): Bao gồm thông tin như tên của quý vị, bí danh, địa chỉ gửi thư và số điện thoại, mã định danh cá nhân duy nhất, mã định danh trực tuyến, địa chỉ IP, thông tin đăng nhập tài khoản, địa chỉ email, tên tài khoản, số an sinh xã hội, số giấy phép lái xe, số hộ chiếu.
 • Đặc điểm Cá nhân (Bao gồm Thông tin Cá nhân Nhạy cảm): Bao gồm thông tin như chữ ký, chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, khuynh hướng tình dục, giới tính, bản dạng giới tính, biểu hiện giới tính, tín ngưỡng tôn giáo, tình trạng khuyết tật tâm thần, khuyết tật thể chất, tình trạng y tế, tình trạng quân nhân/ cựu chiến binh, tình trạng hôn nhân, tuổi, đặc điểm di truyền, tổ tiên hoặc quyết định về sức khỏe sinh sản.
 • Thông tin tài chính (Bao gồm Thông tin Nhạy cảm): Bao gồm thông tin như số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng, số thẻ ghi nợ hoặc bất kỳ thông tin tài chính nào khác có yêu cầu về quyền truy cập hoặc mã bảo mật, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập.
 • Thông tin Hoạt động Mạng Internet hoặc Mạng Điện tử khác: Bao gồm thông tin như thông tin hoạt động mạng, lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến tương tác của quý vị với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet.
 • Thông tin Thương mại: Bao gồm thông tin như hồ sơ về tài sản cá nhân, sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, có được hoặc xem xét hoặc lịch sử hoặc xu hướng mua hoặc tiêu dùng khác.
 • Thông tin Sinh trắc học (Bao gồm Thông tin Cá nhân Nhạy cảm): Bao gồm thông tin như dấu vân tay, dấu tay, dữ liệu nhận dạng khuôn mặt và bản ghi âm giọng nói.
 • Thông tin Giáo dục và Nghề nghiệp (Bao gồm Thông tin Cá nhân Nhạy cảm): Bao gồm thông tin không phải là “thông tin nhận dạng cá nhân được cung cấp công khai”, lịch sử công việc hiện tại hoặc trước đây hoặc đánh giá hiệu suất.
 • Thông tin Âm thanh, Điện tử, Hình ảnh, Nhiệt và Thông tin Liên quan: Bao gồm thông tin như ảnh, bản ghi video, tin nhắn đã ghi và trong một số trường hợp, nhiệt độ cơ thể khi thích hợp.

Danh mục Tiết lộ thông tin

Tiết lộ Danh mục Mô tả
Chúng tôi thu thập thông tin này như thế nào? Mã định danh* Chúng tôi thu thập thông tin này trực tiếp từ quý vị hoặc tự động từ (các) thiết bị của quý vị. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin này từ các bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan chính phủ.
Đặc điểm cá nhân* Chúng tôi thu thập thông tin này trực tiếp từ quý vị. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin này từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ.
Thông tin Tài chính*
Internet hoặc Thông tin Hoạt động Điện tử khác Chúng tôi thu thập thông tin này trực tiếp từ quý vị hoặc tự động từ (các) thiết bị của quý vị. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin này từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ.
Thông tin Thương mại
Thông tin Sinh trắc học*
Thông tin Nghề nghiệp và Giáo dục* Chúng tôi thu thập thông tin này trực tiếp từ quý vị. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin này từ các bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan chính phủ.
Thông tin Âm thanh, Điện tử, Hình ảnh, Nhiệt và Thông tin Liên quan Chúng tôi thu thập thông tin này trực tiếp từ quý vị hoặc tự động từ (các) thiết bị của quý vị. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin này từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ.
Điều này có bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm không? *Biểu thị danh mục nào có thể bao gồm thông tin cá nhân nhạy cảm. Chúng tôi không xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm của quý vị ngoài các mục đích được cho phép theo CCPA.
Thông tin có được “bán” hoặc “chia sẻ” không? Không. Trong trường hợp bất kỳ tổ chức liên kết nào của First American có thực hành khác, điều đó sẽ được nêu trong chính sách quyền riêng tư hiện hành được đăng tải cho tổ chức liên kết cụ thể đó.
Mục đích kinh doanh của chúng tôi khi thu thập thông tin của quý vị là gì? Xem mục Chúng tôi Sử dụng Thông tin của Quý vị Như thế nào trên đây
Chúng tôi tiết lộ thông tin này cho ai? Xem mục Chúng tôi Sử dụng Thông tin của Quý vị Như thế nào trên đây.
Chúng tôi lưu giữ thông tin trong bao lâu? Chúng tôi lưu giữ thông tin trong khoảng thời gian cần thiết một cách hợp lý và phù hợp với mục đích ban đầu mà chúng tôi đã thu thập thông tin. Chúng tôi dựa trên các tiêu chí của mình để xác định thời gian lưu giữ phù hợp với các yêu cầu pháp lý và quy định, yêu cầu hợp đồng, nhu cầu kinh doanh và kỳ vọng của quý vị.

Thông báo Tiết lộ cho Mục đích Kinh doanh

Để tìm hiểu thêm về các loại thông tin cá nhân của cư dân California mà chúng tôi đã tiết lộ cho mục đích kinh doanh trong mười hai tháng qua, bao gồm các loại hình bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin đó, hãy xem Chúng tôi Thu thập Loại Thông tin gì về Quý vịChúng tôi Chia sẻ Thông tin của Quý vị Như thế nào.

Thông báo về việc Bán hoặc Chia sẻ

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân như được định nghĩa theo CCPA, chúng tôi cũng đã không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân đó trong 12 tháng qua. Trong trường hợp bất kỳ tổ chức liên kết nào của First American có thực hành khác, điều đó sẽ được nêu trong chính sách quyền riêng tư hiện hành được đăng tải cho tổ chức liên kết cụ thể đó. Chúng tôi chưa từng bán thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi.

Thông báo về Xử lý Thông tin Cá nhân Nhạy cảm

First American không xử lý thông tin cá nhân nhạy cảm của quý vị ngoài các mục đích được phép quy định trong CCPA.

Các quyền của Quý vị

Theo CCPA và các quy định thi hành, quý vị có Quyền được Biết, Quyền được Sửa, Quyền được Xóa, và Quyền không bị Phân biệt Đối xử. Chúng tôi cung cấp cho quý vị khả năng thực hiện các kiểm soát và lựa chọn nhất định liên quan đến việc thu thập, sử dụng, lưu giữ và chia sẻ thông tin của quý vị. Xin lưu ý rằng, đối với một số quyền trong số này, chẳng hạn như Quyền được Biết, Quyền được Sửa và Quyền được Xóa, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý vị trước khi phản hồi yêu cầu của quý vị. Để xác minh danh tính của quý vị, chúng tôi thường đối chiếu thông tin nhận dạng được cung cấp trong yêu cầu của quý vị với thông tin chúng tôi có trong hồ sơ về quý vị. Tùy thuộc vào mức độ nhạy cảm của thông tin cá nhân được yêu cầu, chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp xác minh nghiêm ngặt hơn để xác minh danh tính của quý vị, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu quý vị cung cấp thêm thông tin và/hoặc yêu cầu quý vị ký vào một bản cam kết sẽ chịu hình phạt nếu khai man.

 • Quyền được Biết. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi cho biết các danh mục và các thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về quý vị, bao gồm mô tả về các loại nguồn mà chúng tôi đã thu thập thông tin đó, mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập hoặc chia sẻ thông tin đó thông tin và loại hình bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin đó. Để gửi yêu cầu này, quý vị có thể y bấm vào đây hoặc gọi số miễn cước (opens in a new tab/window). Quý vị cũng có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt quý vị gửi yêu cầu bằng cách gọi số miễn cước 1-866-718-0097 và làm theo hướng dẫn thích hợp.
 • Quyền được Sửa. Quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi sửa thông tin cá nhân của quý vị, tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ theo luật định phù hợp. Để gửi yêu cầu này, quý vị có thể bấm vào đây hoặc gọi số miễn cước 1-866-718-0097(opens in a new tab/window). Quý vị có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt quý vị gửi yêu cầu bằng cách gọi số miễn cước 1-866-718-0097 và làm theo hướng dẫn thích hợp.
 • Quyền được Xóa. Là cư dân California, quý vị có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của quý vị, tùy thuộc vào các trường hợp ngoại lệ theo luật định phù hợp. Để gửi yêu cầu này, quý vị có thể bấm vào đây(opens in a new tab/window) hoặc gọi số miễn cước 1-866-718-0097. Quý vị cũng có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền để thay mặt quý vị gửi yêu cầu bằng cách bấm vào đây(opens in a new tab/window) hoặc gọi số miễn cước 1-866-718-0097 và làm theo hướng dẫn thích hợp.
 • Quyền không bị Phân biệt Đối xử. Quý vị có quyền thực hiện các quyền của mình theo phần không phân biệt đối xử này. First American sẽ không phân biệt đối xử với quý vị dưới bất kỳ hình thức nào, nếu quý vị chọn thực hiện các quyền của mình theo phần này.

Trẻ Vị thành niên California

Nếu quý vị là cư dân California dưới 18 tuổi, Bộ Luật Kinh Doanh và Nghề Nghiệp California §22581 cho phép quý vị yêu cầu và buộc xóa bỏ nội dung hoặc thông tin mà quý vị đã đăng tải công khai trên bất cứ Ứng dụng hay Trang web nào của chúng tôi. Để đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi email kèm mô tả chi tiết về nội dung hoặc thông tin cụ thể tới dataprivacy@firstam.com. Vui lòng lưu ý rằng yêu cầu như vậy không đảm bảo rằng nội dung hay thông tin mà quý vị đã đăng tải sẽ được xóa bỏ triệt để hay toàn diện và có thể có những trường hợp mà pháp luật không yêu cầu hay cho phép xóa bỏ thông tin như vậy ngay cả khi có yêu cầu.

Trẻ em

Ứng dụng, Trang web và Sản phẩm của chúng tôi không dành cho đối tượng là trẻ em dưới 18 tuổi. Trong đó bao gồm mọi liên kết tới các trang web khác mà chúng tôi cung cấp để tạo sự tiện lợi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin của trẻ em vì bất kỳ lý do gì.

Các quyền Tài phán Quốc tế

Ứng dụng, Trang web và Sản phẩm của chúng tôi được lưu trữ và cung cấp tại Hoa Kỳ (USA) và tuân theo các luật liên bang, tiểu bang và địa phương của Hoa Kỳ. Nếu quý vị đang truy cập vào Ứng dụng, Trang web hay Sản phẩm từ một quốc gia khác, xin lưu ý rằng quý vị có thể chuyển thông tin của quý vị cho chúng tôi ở Hoa Kỳ và quý vị đồng ý với việc chuyển và sử dụng thông tin của quý vị phù hợp với Chính sách này. Quý vị cũng đồng ý tuân thủ quy định của các luật liên bang, tiểu bang và địa phương hiện hành của Hoa Kỳ liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng, Trang web và Sản phẩm cũng như các thỏa thuận của quý vị với chúng tôi. Bất cứ người nào truy cập Ứng dụng, Trang web hay Sản phẩm của chúng tôi từ bất cứ lãnh thổ pháp lý nào có pháp luật hoặc quy định điều chỉnh việc sử dụng Internet, bao gồm việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, mà khác với pháp luật hoặc quy định của các lãnh thổ pháp lý nêu trên, sẽ chỉ có thể được sử dụng Ứng dụng, Trang web hoặc Sản phẩm theo cách hợp pháp ở lãnh thổ pháp lý đó. Nếu việc quý vị sử dụng Ứng dụng, Trang web hay Sản phẩm sẽ là bất hợp pháp ở lãnh thổ pháp lý của quý vị, vậy thì quý vị không được sử dụng Ứng dụng, Trang web hay Sản phẩm.

Khả năng tiếp cận

Chúng tôi cam kết làm cho nội dung của chúng tôi có thể tiếp cận được và thân thiện với người dùng đối với mọi người. Để yêu cầu một bản sao của Chính sách Quyền riêng tư này ở định dạng khác, hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin nêu dưới đây.

Những thay đổi trong Chính sách về Quyền riêng tư của Chúng tôi

Đôi khi chúng tôi đôi khi có thể thay đổi Chính sách này. Bất kỳ và tất cả thay đổi sẽ được nêu trên trang này và được cung cấp trực tiếp hoặc bằng phương thức điện tử khác nếu thích hợp. Ngày hiệu lực sẽ được nêu ở phần đầu của Chính sách này. Quý vị nên thường xuyên kiểm tra trang này xem có thay đổi nào trong Thông báo về Quyền riêng tư này không.

VIỆC QUÝ VỊ TIẾP TỤC SỬ DỤNG, TRUY CẬP HAY TƯƠNG TÁC VỚI ỨNG DỤNG, TRANG WEB HAY SẢN PHẨM, HOẶC QUÝ VỊ TIẾP TỤC GIAO TIẾP VỚI CHÚNG TÔI SAU KHI ĐĂNG TẢI CHÍNH SÁCH ĐƯỢC CẬP NHẬT, SẼ ĐƯỢC COI LÀ QUÝ VỊ ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH NÀY.

Liên hệ với Chúng tôi

dataprivacy@firstam.com hoặc số điện thoại miễn phí 1-866-718-0097.